Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej „RODO”).

W związku z powyższym, celem spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, przekazujemy Państwu komplet informacji, na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi, które zostały przez Państwa dobrowolnie podane w treści Formularza Rejestracji Konta, lub formularza kontaktowego w portalu internetowym ZONEKIDS.PL.

Państwa dane osobowe podane w treści Formularza Rejestracji Konta będą przetwarzane w celu umieszczania w portalu internetowym ZONEKIDS.pl Państwa ogłoszeń i artykułów promujących w szczególności usługi, zajęcia, miejsca lub ciekawostki wyłącznie o tematyce przeznaczonej dla rodziców i dzieci oraz umożliwienia Państwu rezerwacji online terminu usługi oferowanej przez innych użytkowników portalu internetowego ZONEKIDS.pl.

W tym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne i opiera się na Państwa zgodzie. Niemniej jednak, zgoda ta jest niezbędna dla realizacji ww. usług przez ZONEKIDS.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 71-779 przy ul.Zimorodka 16,

Państwa dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu obsługi zapytań kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. W tym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne i opiera się na Państwa zgodzie. Niemniej jednak, zgoda ta jest niezbędna dla złożenia zapytania w tej formie i udzielenia odpowiedzi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Państwa dane osobowe podane w treści Formularza Rejestracji Konta lub formularza kontaktowego, mogą być przetwarzane w celu przesyłania Państwu informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub realizacji działań marketingowych ZONEKIDS.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 71-779 przy ul.Zimorodka 16. W tym zakresie podanie danych osobowych jest także dobrowolne, oparte na Państwa zgodzie. Co istotne, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych lub realizacji działań marketingowych ma charakter odrębny i nie jest wymagana dla umieszczania w portalu internetowym ZONEKIDS.pl Państwa ogłoszeń i artykułów lub rezerwacji online terminu usługi oraz udzielenia odpowiedzi za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zapytania złożone w tej formie. 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych

 

 ZONEKIDS.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 71-779 przy ul.Zimorodka 16

 
 

Cele przetwarzania   

- wyłącznie o tematyce przeznaczonej dla rodziców i dzieci oraz rezerwacja online terminu usługi oferowanej przezinnych użytkowników portalu    internetowego ZONEKIDS.PL.

- promocja, marketing (marketing bezpośredni, bezpośrednia reklama korespondencyjna, reklama kontekstowa, behawioralna, newsletter)

- obsługa zapytań kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego

 

Podstaw prawne przetwarzania

- Twoja zgoda

- wykonanie umowy

- prawnie uzasadniony interes Administratora danych

 

Odbiorcy danych

- podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora Danych

- podmioty, wobec których dane osobowe są ujawniane na podstawie Twojej zgody, w celu wykonania umowy lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

1.       Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie ZONEKIDS.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 71-779 przy ul.Zimorodka 16, Możesz się skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul.Zimorodka 16 71-779 Szczecin

- przez e-mail: info@zonekids.pl

- telefonicznie: 501 576 596

2.       Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, państwo), adres poczty elektronicznej, wiek (w przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej) oraz hasło. W przypadku Usługobiorców prowadzących działalność gospodarczą Administrator przetwarza także nazwę firmy oraz numer NIP.

 3.       Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe podane w Formularzu Rejestracji Konta lub formularzu kontaktowym w celu umieszczania w portalu internetowym ZONEKIDS.PL Twoich ogłoszeń i artykułów promujących w szczególności usługi, zajęcia, miejsca lub ciekawostki wyłącznie o tematyce przeznaczonej dla rodziców i dzieci oraz umożliwienia rezerwacji online terminu usługi oferowanej przez innych użytkowników portalu internetowego ZONEKIDS.pl. lub promocji lub marketingu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

-        Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO),

-        zawarcie i wykonywanie z Tobą umowy o świadczenie usług Portalu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),         

-        przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).     

4.       Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywać Twoje dane osobowe podane w Formularzu Rejestracji Konta lub formularzu kontaktowym do czasu wycofania zgody lub sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

 5.       Odbiorcy danych

 Administrator będzie przekazywać Twoje dane osobowe:

-        dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora;

-        pracownikom Administratora. Pracownicy przetwarzają dane na podstawie upoważnienia Administratora i tylko zgodnie z poleceniami Administratora;

6.       Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, gdy Administrator przetwarza Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał Twoje dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które Administrator przetwarza na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny oraz adres e-mailowy Administratora.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7.       Pliki Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika (Usługobiorcy) odwiedzającego Portal (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona, w zależności od tego z jakiego urządzenia Usługobiorca korzysta odwiedzając Portal).

Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Usługobiorców w następujących celach:

a. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Portalu i pokazywania, że są zalogowani,

b. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy lub danych logowania do Portalu,

c. dostosowywania zawartości Portalu do indywidualnych preferencji Usługobiorcy tj. kolor, rozmiar czcionki, układ strony oraz optymalizacji korzystania z Portalu,

d. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania Portalu oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy. 

Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na komputerze, laptopie lub innym urządzeniu multimedialnym. W tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Portalu (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Formularza Rejestracji lub Formularza Ogłoszenia).

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Portal. Zgodnie z obowiązującymi przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. Logi: adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Portalem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Portal. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

8.       Marketing

Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców za ich wyraźną zgodą w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 1. wyświetlaniu Usługobiorcy treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa), w tym w formie bannerów internetowych lub funkcjonalności typu „Push”,
 2. celu kierowania do Usługobiorców treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS-a (marketing bezpośredni).
 1. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera),
 2. kierowania do Usługobiorców reklamy, dopasowanej do ich preferencji, z wykorzystaniem profilowania (reklama behawioralna),

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

Reklama kontekstowa

Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Usługobiorców reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Usługobiorcy).

Reklama behawioralna

Partnerzy Administratora (podmioty z branży marketingowej) przetwarzają dane osobowe Usługobiorców, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Usługobiorców reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Usługobiorcy). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Usługobiorców.

Newsletter

Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców dla celów marketingowych w celu powiadomienia Usługobiorców o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe.

Marketing bezpośredni

Dane osobowe Usługobiorców mogą być również przetwarzane przez Administratora w celu kierowania do Usługobiorców treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS-a.

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj kupony rabatowe, dowiedz się pierwszy o aktualnych wydarzeniach, nowościach i promocjach. Dołącz do nas i korzystaj z wyjątkowych okazji!